De boer krijgt via diverse kanalen een stortvloed aan informatie over zich heen. Gebeurtenissen op lokale én wereldschaal beinvloeden zijn bedrijfsvoering.
Boerderij schept orde in het aanbod van nieuws, filtert deze informatie en legt uit. Objectief en deskundig om de boer handvatten te geven bij het runnen van zijn bedrijf. Nieuws uitgeserveerd in artikelen op de website, uitgebreide reportages in Boerderij weekblad en krant én in events, webinars en apps. Content gecreëerd door een onafhankelijke redactie met diepe vakinhoudelijke kennis. Met een geschiedenis van meer dan 100 jaar is Boerderij een onmisbaar kennisplatform voor de hedendaagse boer.

 • Boerderij weekblad: 1 x per week
 • Boerderij Vandaag: 4 x per week
 • Boerderij Weekend: elke vrijdag bij Boerderij Vandaag

Groenten & Fruit is het toonaangevende merk voor de voedingstuinbouw. Leidend qua nieuwsvoorziening en uniek in de berichtgeving over marktontwikkelingen en prijsinformatie. De onafhankelijke redactie kenmerkt zich door haar vakinhoudelijke kennis en het vermogen om dit in nieuws én achtergrond op een presenteerblaadje aan de lezer te bieden. Als autoriteit binnen de sector is Groenten & Fruit bekend bij elke tuinder in de voedingstuinbouw.

 • Verschijnt 1 x per twee weken

Pluimveehouderij deelt kennis en verzorgt achtergronden bij actuele ontwikkelingen die de pluimveehouder helpen beter te ondernemen. Daarmee is het merk gezaghebbend binnen de sector. Door de samenwerking met LTO NOP zijn de redactionele experts in staat om actualiteiten snel te delen met de achterban. Bij de samenstelling van de content wordt rekening gehouden met dat wat speelt onder de pluimveehouders. Pluimveehouderij biedt online unieke marktinformatie.

 • Verschijnt 1 x per drie weken

Trekker is hét merk rondom landbouwmechanisatie, zowel voor de professional als de liefhebber. De trekker staat centraal in bijvoorbeeld diepgaande testen, achtergrondverhalen, fotoreportages en nieuwsartikelen over ontwikkelingen binnen de branche in binnen- en buitenland. Trekker is een allesomvattende nieuwsbron en speurt daarbij de markt af om haar lezers te prikkelen met content over innovaties in de markt.

 • Verschijnt 11 x per jaar

Traktorpool is een vraag- en aanbodsite voor gebruikte landbouwmachines. Het professionele platform biedt exclusieve service voor het aanbieden van jouw landbouwmateriaal. Verkoopkansen optimaliseer je via aantrekkelijke presentaties. Voor geïnteresseerden in de aanschaf van een gebruikte landbouwmachine biedt Traktorpool.nl het internationale aanbod van een ongekend aantal landbouwmachines.

Future Farming is de belangrijkste internationale bron voor akkerbouwers die alles willen weten over de laatste ontwikkelingen rondom precisielandbouw en nieuwe technologie voor gewasverbetering. Future Farming biedt uitgebreide informatie en inzicht in actuele thema’s zoals drones, landbouwmachines, big data, nieuwe tools, precisielandbouw en alle andere nieuwe inzichten die akkerbouwers nodig hebben om beter te boeren. Het magazine biedt naast een nieuwsbrief, website en social media-kanalen, relevante evenementen zoals webinars en seminars op grote beurzen en is daarom verplichte kost voor professionals in de precisielandbouw.

 • Verschijnt 4 x per jaar

All About Feed is een multimediaal merk dat zich richt op de laatste ontwikkelingen in veevoeding, voederformulering en voermachines. All About Feed heeft een sterke focus op belangrijke onderwerpen als mycotoxinen, voeradditieven en voerstrategieën. Daarnaast biedt All About Feed statistieken over wereldwijde productie van diervoeders. Het magazine biedt naast een nieuwsbrief, website en social media-kanalen, relevante evenementen zoals webinars en seminars op grote beurzen. All About Feed is daarmee dé belangrijkste informatiebron voor producenten van diervoeders en nutritionisten over de hele wereld.

 • Verschijnt 10 x per jaar

Pig Progress is de belangrijkste kennisbron voor de internationale varkenssector en varkensvleesbranche en verstrekt onmisbare informatie voor varkenshouders, veeartsen en adviseurs. Pig Progress biedt uitgebreide informatie en inzicht in actuele thema’s zoals mondiale trends op de varkensmarkt, dierziektepreventie, varkensvoeding, huisvesting en fokkerij. Daarnaast biedt Pig Progress bedrijfsreportages van varkensbedrijven over de hele wereld en een interactieve varkens-gezondheidstool met up-to-date informatie over de meest voorkomende varkensziektes en recente uitbraken. Het magazine biedt naast een nieuwsbrief, website en social media-kanalen, relevante evenementen zoals webinars en seminars op grote beurzen en is daarom een must-read voor professionals in de varkenshouderij.

 • Verschijnt 10 x per jaar

Poultry World is een multimediaal merk gericht op de internationale pluimvee-industrie. Poultry World biedt uitgebreide informatie en inzicht in actuele thema’s zoals wereldwijde trends in vleeskuikens, legkippen en kalkoenen, dierziektepreventie, pluimveevoeding, huisvesting en broedmachines. Daarnaast biedt Poultry World een interactieve pluimvee-gezondheidstool met informatie over de meest voorkomende pluimveeziektes. Het magazine biedt naast een nieuwsbrief, website en social media-kanalen, relevante evenementen zoals webinars en seminars op grote beurzen en is daarom onmisbaar voor professionals in de pluimveehouderij.

 

 • Verschijnt 10 x per jaar

Dairy Global is een wereldwijd multimediaal merk dat zich richt op de moderne melkveehouder, dierenarts en adviseur. Dairy Global biedt uitgebreide informatie en inzicht in actuele thema’s zoals globale trends op de zuivelmarkt, dierziektepreventie, rundveevoeding, melktechniek, fokkerij en mechanisatie. Dairy Global geeft een compleet beeld van de mondiale melkveehouderij met een mix van reportages van boerenbedrijven, technische artikelen en interviews. Het magazine biedt naast een nieuwsbrief, website en social media-kanalen, relevante evenementen zoals webinars en seminars op grote beurzen en is daarom dé kennisbron voor professionals in de melkveehouderij.

 

 • Verschijnt 5 x per jaar

Melkvee 100 Plus is een concept van Boerderij voor melkveehouders met meer dan 100 koeien. Melkvee 100 Plus omvat een kwartaalmagazine, een wekelijkse nieuwsbrief en toegang tot de website melkvee100plus.nl. Het magazine en de website komen tot stand in samenwerking met zes partners: Agrifirm, Boeringer Ingelheim, CRV, Flynth, KWS en Lely.

 

 • Verschijnt 4 x per jaar