MISSET Uitgeverij staat in de discussie over stikstofreductie pal achter de boeren. De plannen van de ministers voor Natuur & Stikstof en LNV, zoals die op 10 juni jongstleden zijn gepresenteerd, zijn naar onze overtuiging veel te ingrijpend, leggen de last eenzijdig bij de agrarische sector en doen geen recht aan de werkelijkheid. Ze maken vooral veel kapot.

Als onafhankelijke uitgeverij en brenger van objectieve journalistieke vakinformatie staan wij sinds 1873 met een kritische geest midden in het boerenbedrijf. Onze verslaggevers zien dagelijks van dichtbij wat er speelt, hoe cruciaal de sector is voor de voedselvoorziening, welke innovaties er plaatsvinden en welke betekenis het platteland en het boerenleven heeft voor de mentale en economische gezondheid van ons land.

Natuurlijk zien wij ook dat er dingen anders moeten. Maar dan graag wel op basis van een samenhangend en toekomstgericht beleid en een heldere, constructieve visie voor de lange termijn.

Dankzij onze boeren heeft Nederland een agrarische kennis van onschatbare internationale waarde. Daar moeten we trots én zuinig op zijn, juist nu de wereldvoedselvoorziening steeds verder onder druk staat. Onze boeren helpen om de wereld te voeden. Maar dat lukt alleen als er sprake is van voldoende bestaanszekerheid en een helder perspectief voor de lange termijn – voor de boeren en alle ketenpartners in de voedselvoorziening.

Wij ondersteunen van harte het legale boerenprotest tegen eenzijdige stikstofmaatregelen, maar distantiëren ons nadrukkelijk van illegale, agressieve, intimiderende of naar terreur neigende acties. In plaats daarvan roepen wij alle betrokken partijen op om opnieuw het gesprek aan te gaan. Om de weg te kiezen voor innovatie en verdere verduurzaming van de sector, in plaats van uitkoop, onteigening en kaalslag. Om elkaar weer op te zoeken, na alle tweespalt en verharding van de afgelopen tijd. Nederland heeft een gezonde agrarische sector heel hard nodig.

Namens Misset Uitgeverij

Cor Jan Willig