Boerderij: onafhankelijk kennisplatform

De boer krijgt via diverse kanalen een stortvloed aan informatie over zich heen. Gebeurtenissen op lokale én wereldschaal beïnvloeden zijn bedrijfsvoering. Boerderij schept orde in het aanbod van nieuws, filtert deze informatie en legt uit. Objectief en deskundig om de boer handvatten te geven bij het runnen van zijn bedrijf. Nieuws uitgeserveerd in artikelen op de website, uitgebreide reportages in Boerderij weekblad en krant én in events, webinars en apps. Content gecreëerd door een onafhankelijke redactie met diepe vakinhoudelijke kennis. Met een geschiedenis van meer dan 100 jaar is Boerderij een onmisbaar kennisplatform voor de hedendaagse boer.

of bel direct +31 (0) 314 35 81 86

GEREGISTREERDE BEZOEKERS OP BOERDERIJ.NL

PAGEVIEWS PER MAAND OP BOERDERIJ.NL

OPLAGE BOERDERIJ MAGAZINE

Boerderij als partner

Boerderij brengt je in contact met jouw doelgroep. Via het on- en offline bereik van het magazine, de website en de nieuwsbrief of in een directe dialoog tijdens een evenement. Door het gesegmenteerd bereiken van jouw doelgroep bereikt jouw boodschap jouw publiek. Experts begeleiden je bij het maken van de juiste beslissingen en het inzetten van de juiste marketingmix. Door mee te bewegen in de markt zoekt Boerderij voortdurend naar noviteiten om via content de doelgroep optimaal te bedienen.

Bereik

Uitgave Verschijning
Boerderij Weekblad wekelijks
Vakdeel Akkerbouw 1x per 3 weken
Vakdeel Rundveehouderij 1x per 3 weken
Vakdeel Varkenshouderij 1x per 3 weken
Boerderij Vandaag dinsdag t/m vrijdag
Boerderij Melkvee100Plus 4x per jaar
   
Nieuwsbrief Verschijning
Boerderij Vandaag 6x per week
Akkerbouw Wekelijks
Rundveehouderij Wekelijks
Varkenshouderij Wekelijks
Pluimveehouderij 2x per week
Mechanisatie Tweewekelijks

Aanleverspecificaties

Boerderij magazine

Evenementen

Jaarlijks organiseert Boerderij meerdere inspirerende evenementen waaraan je jouw merk kunt verbinden, zoals:

  • Agrarisch Ondernemer van het Jaar
  • Praktijksymposium Hogere Varkensgezondheid
  • Grond om te Boeren
  • Ondernemen in de Varkenshouderij
  • AgriMarketing Summit

Meer weten over de mogelijkheden en tarieven?

Neem contact op met het salesteam via +31 (0) 314 35 81 86 of download de Boerderij-mediakit.