OPLAGE, VERSCHIJNING EN AFSLUITING

Oplage: 9.506
Verschijning: 30 maart 2021
Afsluiting: 10 maart 2021

RUIME MARKTVERSPREIDING
De Trekker Werkplaats Special valt op
de mat bij alle abonnees van Trekker Magazine

Bereik uw doelgroep met dit themanummer. Meer weten?
NEEM CONTACT MET MIJ OP.

Marco Puthaar
Sales mechanisatie

T: +31 (0)314-358 109
M: +31 (0)6 22 46 80 68

E: marco.puthaar@misset.com