AANLEVERSPECIFICATIES

PRINT PLUIMVEEHOUDERIJ JUBILEUMNUMMER

1/1 advertentie

  • 197 x 267 mm
  • In PDF en in hoge resolutie

1/2 advertentie

  • 184 x 245 mm | 172 x 120 mm
  • In PDF en in hoge resolutie

ONLINE PLUIMVEEHOUDERIJ.NL EN BOERDERIJ.NL/PLUIMVEEHOUDERIJ

Halfpage

  • 336 x 600 pixels, max. 200kB in GIF of JPG + URL

Billboard

  • 970 x 250 pixels, max. 200kB in GIF of JPG + URL

NIEUWSBRIEF BOERDERIJ PLUIMVEEHOUDERIJ

Advertorial

  • Tekst: Max. 350 tekens incl. spaties, verdeeld over kop, body en payoff
  • Afbeelding 176 x 117 pixels, in GIF of JPG
  • URL

Wijze van aanleveren advertentiemateriaal
Certified PDF (conform specificaties Tijdschriften Nederland) is de norm van Misset Uitgeverij voor het aanleveren van digitaal advertentiemateriaal. Certified PDF is nodig voor een betrouwbare en controleerbare uitwisseling van bestanden tussen adverteerder en Misset Uitgeverij.

Aanleveren materiaal magazine
Voor het aanleveren van advertentiemateriaal en voor vragen over het materiaal en/of aanleveren kun je mailen naar traffic.groen@misset.com.

Aanleveren materiaal website en nieuwsbrief
Voor het aanleveren van advertentiemateriaal en voor vragen over het materiaal en/of aanleveren kunt u mailen naar salessupport@misset.com