AANLEVERSPECIFICATIES

JUBILEUMNUMMER 75 JAAR GROENTEN & FRUIT
1/1 advertentie

  • 197 x 267 mm
  • In PDF en in hoge resolutie

1/2 advertentie

  • 84 x 245 mm | 172 x 120 mm
  • In PDF en in hoge resolutie

1/4 advertentie

  • 40 x 245 mm | 84 x 120 mm | 172 x 58 mm
  • In PDF en in hoge resolutie

1/8 advertentie

  • 40 x 120 mm | 84 x 58 mm | 172 x 27 mm
  • In PDF en in hoge resolutie
Wijze van aanleveren advertentiemateriaal
Certified PDF (conform specificaties Tijdschriften Nederland) is de norm van Misset Uitgeverij voor het aanleveren van digitaal advertentiemateriaal. Certified PDF is nodig voor een betrouwbare en controleerbare uitwisseling van bestanden tussen adverteerder en Misset Uitgeverij.

Aanleveren materiaal magazine
Voor het aanleveren van advertentiemateriaal en voor vragen over het materiaal en/of aanleveren kun je mailen naar traffic.international@misset.com.