Groenten & Fruit 75 Jaar
ADVERTEER IN ONS JUBILEUMNUMMER

In 2020 bestaat Groenten & Fruit 75 jaar. Op 9 oktober komt ons extra dikke jubileumnummer uit. In dit nummer blikken we 75 jaar vooruit op dezelfde thema’s die we de afgelopen maanden in historisch perspectief hebben geplaatst: gewasbescherming, energie, schaalvergroting, afzet, internationalisering, klimaat en transport. Hoe trekt Nederland Tuinbouwland de lijnen van de afgelopen 75 jaar door? Blijven we aan de absolute wereldtop? Waar liggen de uitdagingen en de kansen voor de tuinder als vakman en de ondernemende tuinbouwprofessional? Kortom, een jubileumnummer met zicht op de toekomst gebaseerd op kennis van waar wij vandaan komen.

✔ Bereikt de complete Nederlandse tuinbouw

✔ Extra dik, intensief gelezen en lang bewaard

✔ Verhoogde oplage, bereik 7.700

✔ Aantrekkelijk geprijsd

ADVERTEREN IN HET JUBILEUMNUMMER

1/1 PAGINA

€ 2.000,-*

1/2 PAGINA

€ 1.500,-*

1/4 PAGINA

€ 1.000,-*

1/8 PAGINA

€ 350,-*

Reserveer nu uw advertentieruimte in het jubileumnummer

* Alle genoemde prijzen betreffen eenmalige speciale aanbiedingen en zijn alleen geldig voor het jubileumnummer.

AANLEVERSPECIFICATIES

JUBILEUMNUMMER 75 JAAR GROENTEN & FRUIT
1/1 advertentie

  • 197 x 267 mm
  • In PDF en in hoge resolutie

1/2 advertentie

  • 84 x 245 mm | 172 x 120 mm
  • In PDF en in hoge resolutie

1/4 advertentie

  • 40 x 245 mm | 84 x 120 mm | 172 x 58 mm
  • In PDF en in hoge resolutie

1/8 advertentie

  • 40 x 120 mm | 84 x 58 mm | 172 x 27 mm
  • In PDF en in hoge resolutie
Wijze van aanleveren advertentiemateriaal
Certified PDF (conform specificaties Tijdschriften Nederland) is de norm van Misset Uitgeverij voor het aanleveren van digitaal advertentiemateriaal. Certified PDF is nodig voor een betrouwbare en controleerbare uitwisseling van bestanden tussen adverteerder en Misset Uitgeverij.

Aanleveren materiaal magazine
Voor het aanleveren van advertentiemateriaal en voor vragen over het materiaal en/of aanleveren kun je mailen naar traffic.international@misset.com.