Aanleverspecificaties Trekker

Hier vind je alle (aanlever)specificaties voor de advertentieproducten van Trekker magazine, Trekkeronline.nl, de Trekker nieuwsbrief en de overige Trekker producten.

Meer informatie of direct contact? Bel of mail:

Rob Kramers, +31 (0)314 358 106 traffic.groen@misset.com

Print Trekker magazine

2/1 pagina


Formaat (B x H)
458 x 295 mm
464 x 301 mm aflopend

Afsluiten reserveren
2,5 weken voor verschijndatum

1/1 pagina

Formaat (B x H)
229 x 295 mm
235 x 301 mm aflopend

Afsluiten reserveren
2,5 weken voor verschijndatum

1/2 pagina


Formaat (B x H)
200 x 134 mm | 98 x 270 mm

Afsluiten reserveren
2,5 weken voor verschijndatum

1/4 pagina


Formaat (B x H)
200 x 64 mm | 98 x 134 mm | 48 x 270 mm

Afsluiten reserveren
2,5 weken voor verschijndatum

1/8 pagina


Formaat (B x H)
200 x 30 mm | 98 x 64 mm | 48 x 134 mm

Afsluiten reserveren
2,5 weken voor verschijndatum

1/16 pagina


Formaat (B x H)
98 x 30 mm | 48 x 64 mm

Afsluiten reserveren
2,5 weken voor verschijndatum

IM-ers


Formaat (B x H)
IM optie 1: 63 x 52 mm | IM optie 2: 132 x 52 mm | IM optie 3: 200 x 52 mm

Afsluiten reserveren
2,5 weken voor verschijndatum

Wijze van aanleveren advertentiemateriaal
Certified PDF (conform specificaties Tijdschriften Nederland) is de norm van Misset Uitgeverij voor het aanleveren van digitaal advertentiemateriaal. Certified PDF is nodig voor een betrouwbare en controleerbare uitwisseling van bestanden tussen adverteerder en Misset Uitgeverij.

Aanleveren materiaal magazine
Voor het aanleveren van advertentiemateriaal en voor vragen over het materiaal en/of aanleveren kun je mailen naar traffic.groen@misset.com.

Online trekkeronline.nl

Billboard


Afmeting (B x H)
970 x 250 pixels

Max. 200kB | .GIF, .JPG, .PNG of HTML5 | + URL

Leaderboard


Afmeting (B x H)
728 x 90 pixels

Max. 200kB | .GIF, .JPG, .PNG of HTML5 | + URL

Half page


Afmeting (B x H)
336 x 600 pixels

Max. 200kB | .GIF, .JPG, .PNG of HTML5 | + URL

Rectangle


Afmeting (B x H)
336 x 280 pixels

Max. 200kB | .GIF, .JPG, .PNG of HTML5 | + URL

Mobile banner

Afmeting (B x H)
320 x 240 pixels

Max. 200kB | .GIF, .JPG, .PNG of HTML5 | + URL

Logolink


2 regels van max. 40 tekens incl. spaties

Afbeelding 60 x 30 pixels | .GIF, .JPG of .PNG | + URL

Skins 2x

Afmeting (B x H)
200 x 1.200 pixels. Altijd icm billboard.

Max. 200kB | .GIF, .JPG, .PNG of HTML5 | + URL

Native advertorial


Max. 500 tekens incl. spaties verdeeld over kop, body en payoff. Voor mobile: 350 tekens incl. spaties verdeeld over kop, body en payoff.

Logo 125 pixels breed en afbeelding 336 pixels breed | .GIF, .JPG | + URL

Inarticle video


MP4 video | Video size: 720p |
Max lengte: 5 minuten |
Max file size: 500 MB | of directe YouTube inport url |+ URL

Mobile interscroller

Rich media uiting
Neem contact met ons op voor de specificaties.

Floorad banner

Rich media uiting
Neem contact met ons op voor de specificaties.

Cross device superheader

Rich media uiting
Neem contact met ons op voor de specificaties.

Aanleveren materiaal website
Voor het aanleveren van advertentiemateriaal en voor vragen over het materiaal en/of aanleveren kunt u mailen naar salessupport@misset.com

Nieuwsbrief Trekker

Advertorial


Max. 350 tekens incl. spaties, verdeeld over kop, body en payoff.

Afbeelding 330×220 pixels | Max. 200 kB | .GIF, .JPG, .PNG | + URL

Blockbuster


660 x 180 pixels | niet geanimeerd | Max 200 kB |  .GIF, .JPG, .PNG | + URL

Aanleveren materiaal nieuwsbrief
Voor het aanleveren van advertentiemateriaal en voor vragen over het materiaal en/of aanleveren kunt u mailen naar salessupport@misset.com

Losse bijsluiters Trekker

Formaten losse bijsluiter (b x h in mm)

Bladspiegel 229 x 295
Max. formaat onderlegger 229 x 295
Max. formaat insteker 209 x 275
Min. formaat 148 x 115 (148 is de rug)
Papier gewicht min. 135 grams, max. 170 grams (anders op aanvraag)
Afwijkingen Afwijkingen in formaten, papiergewicht o.i.d. altijd in overleg!
Proefexemplaren
Altijd enkele exemplaren/model van de bijsluiter vooraf ter goedkeuring zenden aan trafficmedewerker Joke Lubbers, traffic.groen@misset.com

Voorwaarden aanlevering fysieke bijsluiters

Bijsluiters afleveren bij:
Wilco Printing & Binding
Tav Ron Hilhorst
Vanadiumweg 2
3812PZ AMERSFOORT

o.v.v. “Trekker” + verschijningsdatum en editienummer (apart per editie verpakt), titel bijsluiter, aangeleverde hoeveelheid.

Vrachtbrief/paklijst/afleverbon

Op elke vrachtbrief/palletkaart/afleverbon dient vermeld te worden:

 • Naam van de bijsluiter en naam van titel (Trekker) waaraan de bijsluiter moet worden toegevoegd
 • Naam van de opdrachtgever (niet een reclamebureau of drukker)
 • Verschijningsdatum en editienummer van de betreffende editie Trekker
 • Aantal exemplaren van de aangeleverde bijsluiter
 • Bij deelverpakking (dozen of bundels) aantal per deelverpakking
 • Bij gebruik van een code op de bijsluiter een toelichting van de code en vermelding van de codes
 • Naam van contactpersoon/ordermanager (Eric de Rijber)

Datum binnenkomst:
Uiterlijk 11 werkdagen vóór verschijning van Trekker.

Verpakking
Aan te leveren op pallets

 • maximale hoogte: 100 cm. (inclusief pallet)
 • afmeting pallet: minimaal 60 x 80 cm., maximaal 100 x 120 cm.
 • maximaal gewicht: 600 kg. per pallet
Wijze van verpakken pallets

 • Per soort cq. uitgave separaat op een pallet.
 • Let op: elke soort, maar ook voor iedere uitgave van een titel separaat op pallet(s) aanleveren. Dus bijsluiter x bestemd voor 3 titels of verschillende uitgaves, op 3 separate pallets aanleveren.
 • Nooit meerdere versies van bijsluiters op 1 pallet.
 • Iedere pallet dient voorzien te zijn van een palletbrief met:
  – titel tijdschrift
  – editienummer
  – datum verschijning
  – aantal exemplaren op pallets
 • Bijsluiters dienen onbeschadigd en verpakt te zijn met handzame deelpakken met de rug naar dezelfde kant gestapeld van minimaal 10 cm.
 • Tussen de lagen drukwerk stevige tussenlegvellen aanbrengen. Deze dienen het doorzakken en krom staan van drukwerk te  oorkomen. Het krom staan kan problemen veroorzaken tijdens het brocheren of opplakken.
 • Drukwerk dat voorzien is van UV-lak niet hoger stapelen dan 80 cm.
 • De pallets afleveren in wikkel- of krimpfolie.

Wijze van verpakken dozen

 • Bijsluiters verpakt in dozen altijd dezelfde kant op leggen.
 • Op elke doos vermelden (sticker of etiket):
  – titel tijdschrift
  – editienummer
  – datum verschijning
  – aantal exemplaren in de doos
 • Dozen dienen deugdelijk te zijn, maximale afmeting 305 x 220 x 250 mm, maximaal gewicht per doos ± 8 kg.
 • Let op: in geen geval palletboxen of postcontainers gebruiken!
Boerderij Aanleverspecificaties
Food&Agribusiness Aanleverspecificaties
Pluimveehouderij Aanleverspecificaties
Groenten & Fruit Aanleverspecificaties
Trekker Aanleverspecificaties
Traktorpool Aanleverspecificaties
Special Newsletter Aanleverspecificaties
Partnercontent Aanleverspecificaties
All About Feed Aanleverspecificaties
Pig Progress Aanleverspecificaties
Poultry World Aanleverspecificaties
Dairy Global Aanleverspecificaties
Future Farming Aanleverspecificaties